skip to main content
Webinar 01 July 2022 - 18 July 2022

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl / Mental Health First Aid

Gellir cwblhau'r cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl hwn o bell, drwy fodiwlau rhyngweithiol a gweminarau ar-lein//This Mental Health First Aid course can be completed remotely, through interactive modules and online webinars.

Collection of logos for BECTU, Equity, Cult Cymru, The MU, WG GB, Welsh Government
Date Friday, 1 July 2022 - Monday, 18 July 2022
Time 09:15 am - 10:15 am
Location Online, Wales
Book your place
Collection of logos for BECTU, Equity, Cult Cymru, The MU, WG GB, Welsh Government

General enquiries:

About the event

Bilingual Message - Scroll Down for English, but please be aware that this course is in Welsh.

PWYSIG: Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. //

IMPORTANT: CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Cymreig

Nod y cwrs hwn yw gwella ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a helpu pobl yn y sectorau creadigol i adnabod arwyddion a symptomau rhywun â chyflyrau iechyd meddwl. Darperir gwybodaeth ymarferol i gefnogi cyfranogwyr.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal dros dri dyddiad:

  • 01/07/22
  • 11/07/22
  • 18/07/22

Mae gostyngiad ar gael i aelodau'r undeb.

Defnyddiwch y ddolen archebu i gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys amseroedd digwyddiadau.

English

This course aims to improve mental health awareness and help people in the creative sectors to recognise the signs and symptoms of someone with mental health conditions. Practical information will be provided to support participants.

This course will be run over three dates:

  • 01/07/22
  • 11/07/22
  • 18/07/22

A discount is available to union members.

Use the booking link for more information, including event times.

Book your place

Upcoming events

Last chance to book

Last chance to book

Collection of logos for BECTU, Equity, Cult Cymru, The MU, WG GB, Welsh Government
28 Jun 2022

i -Act Iechyd Meddwl a Lles i Reolwyr/i -Act Mental Health & Wellbeing for Managers

Mae CULT Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn partneriaeth â sefydliadau a chyflogwyr i wella iechyd meddwl a lles y gweithlu creadigol/CULT Cymru is offering a range of courses in partnership with organisations and employers to improve the mental health and wellbeing of the creative workforce.

Online, Wales
Read more about i -Act Iechyd Meddwl a Lles i Reolwyr/i -Act Mental Health & Wellbeing for Managers

Last chance to book